Kolektívne výstavy domáce /Collective exhibitions Home:

1987 – 5. celoslovenská výstava kresby/5.National exhibition of drawings, Považská galéria,

Žilina.

– Lučatín 87 – plenér mladých/Lučatín 87Plein Air of young, Palác kultúry, Praha/Palace of

Culture,Prague.

– Celoslovenská výstava mladých/National exhibition of young, Výstavná sieň

ZSVU/Exhibition Hall ZSVU, Bratislava.

1988 – Salón 88, Dom umenia/House of Arts, Bratislava.

– 2. trienále portrétnej tvorby/2ndTriennial portrait creation, Galéria P.M. Bohúňa/

P.M.BohunGallery, Liptovský Mikuláš.

1989 – Celoslovenská výstava mladých/National exhibition of young, Výstavná sieň ZSVU/

Exhibition HallZSVU, Bratislava.

–  6. celoslovenská výstava kresby/6.National exhibition of drawings, Považská galéria,

Žilina.

–  III. Trienále akvarelu/III.Triennial of watercolor, Novohradská galéria, /Novohrad

Gallery,Lučenec

1990 – Hlas a protihlas/Voice and counter voice, Slovenský rozhlas/Slovakradio, Bratislava.

1992 – IV. trienále akvarelu/ IV.Triennial of watercolor, Novohradská galéria/Novohrad

Gallery, Lučenec, kurátorka/curator: K. Szabóová.

1993 – Zo zbierok galérie/From the collections ofgalleries, Novohradská galéria/Novohrad Gallery,

Lučenec, 14. 12.1993 – 14. 1. 1994

– Súčasná slovenská grafika XII./Contemporary Slovak graphicsXII., Štátna galéria/State

Gallery, BanskáBystrica, kurátor A.Vrbanová.

– Hommage á Szabó, Kultúrne stredisko Maďarskej republiky/ Hungarian Cultural Institute,

Bratislava.

1994 – Súčasná slovenská grafika XII./Contemporary Slovak graphics XII., Výstavná sieň UBS/ UBS Exhibition Hall, Bratislava.

– Súčasná slovenská grafika XII./Contemporary Slovak graphics XII., Galéria M.A. Bazovského, Trenčín/ M.A. Bazovsky Gallery.

1995 – Súčasné umenie zo zbierok ŠG BB/Contemporary art from the collections ŠGBB, Štátna galéria/State Gallery, Banská Bystrica

– V. trienále akvarelu, Novohradská galéria/Novohrad Gallery, Lučenec.

1996 – V. trienále akvarelu/ IV.Triennialof watercolor, Dom umenia /House of Art, Bratislava.

– Súčasná slovenská grafika, XIII./Contemporary Slovak graphics XIII., Štátna galéria/State Gallery, BanskáBystrica.

– Salón 96, Výstavná sieň UBS/Exhibition Hall UBS, Bratislava.

1997 – Súčasná slovenská grafika XIII./Contemporary Slovak graphics XIII., Dom umenia/House of Art, Bratislava.

– Más realitás – Iná realita-Another reality, Výstavná sieň UBS/Exhibition Hall UBS, Bratislava, kurátorka/curator: K. Kubičková.

 

1998 – Postmoderna v umení 2. pol. 80. Rokov/Postmodernism in art 2nd half. 80years, Štátna galéria/State Gallery, Banská Bystrica, kurátorka/curator: A. Vrbanová

– VI. trienále akvarelu/ VI.Triennial of watercolor, Novohradská galéria/Novohrad Gallery, Lučenec.

1999 – Od avantgardy k transavantgarde/From avant-garde to Transavantgarde, Galéria súčasných maďarských umelcov/Gallery of Contemporary Hungarian artists, Dunajská Streda.

2000  – VI.trienále drobnej plastiky a kresby/VI.triennial small sculptures and drawings, SBM, Galéria Jozefa Kollára, Banská  Štiavnica.

2001 – Z prírastkov 1990-2001/Additions1990-2001, Štátna galéria//State Gallery , Banská Bystrica, koncepcia/conception: Z Bartková, A. Vrbanová.

– Záhada granátového jablka/Mystery of Pomegranate, Galéria MM, Piešťany.

– VII. Trienále akvarelu/ VII.Triennialof watercolor, Novohradská galéria/Novohrad Gallery, Lučenec.

– Akvarel/Watercolor, Kultúrny inštitút Maďarskej republiky/Hungarian Cultural Institute, Bratislava.

2002 – Súčasná slovenská grafika 15/Contemporary Slovak graphics XV., Štátna galéria/ State Gallery, Banská Bystrica, 21.11.2002-15. 2. 2003

2003 -Súčasná slovenská grafika 15./Contemporary Slovak graphics XV., Šarišská galéria/Saris Gallery,  Prešov, 13. 3. – 13. 4.

– Súčasná slovenská grafika 15./Contemporary Slovak graphics XV.,Východoslovenská galéria/Eastslovakian  Gallery,  Košice

2004 -VIII. Trienále akvarelu/ VIII.Triennial of watercolor, Novohradské múzeum a galéria/Novohrad Museum and Gallery, Lučenec

– ITT ÉS MOST- TU A TERAZ/here and now, Galéria Limes/Limes Galllery, Komárno

2005 -Prievan v súčasnej slovenskej maľbe 2000-2005/Draught in Contemporary Slovak Painting 2000-2005, Považská galéria umenia Žilina, kurátori/curators: B.Jablonská, R. Gregor

– Prievan v súčasnej slovenskej maľbe 2000-2005/Draught in Contemporary Slovak Painting 2000-2005, Štátna galéria/State Gallery, Banská Bystrica, kurátori/curators: B.Jablonská, R. Gregor

– LOCO, Štátna galéria/State Gallery, Banská Bystrica, kurátorka/curator: Z. Spišiaková,

– Aukcia súčasného umenia/Auction of Contemporary Art, DesignFactory, Bratislava, odborná garancia: N-CSU/Supported by: N-CSU,  L.Gregorová,  A. Kusá

2006 -Prievan/ Súčasná slovenská maľba/Draught in Contemporary Slovak Painting 2000-2005, Galéria P.M. Bohúňa/P.M.Bohun Gallery, Liptovský Mikuláš, kurátor/curatorsi:  B.Jablonská, R.Gregor

– VIII. Trienále drobnej plastiky a kresby/VIII. Triennial small sculptures and drawings, SBM- Galéria Jozefa Kolára, Banská Štiavnica, kurátorka/curator: R. Lichnerová

– Aukcia súčasného umenia 2006, Výstava dražených umeleckých diel/Auctionof

Contemporary Art 2006 Exhibition auctioned artworks: Galéria Slovenského rozhlasu/Gallery of Slovak Radio, Mýtna 1,Bratislava, kurátorka/curator: B. Geržová

– AUKCIA SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO UMENIA, auction of the slovak contemporary visual art,Nadácia – Centrum súčasného umenia s podporou Sotheby’s/Center for Contemporary Artwith the support of Sotheby’s,  Design factory, Bottova 2, Bratislava

– 12. Sympat 2006, Galéria Limes/Gallery Limes, Komárno, kurátorka/curator: H. Szepes

– RETROSPEKTÍVA X/RETROSPECTIVE X, Mestská galéria/Municipal Gallery, Rimavská Sobota, kurátorka/curator: G. Garlatyová

– PFka pre Kolomana Sokola/ PF for Koloman Sokol, Centrum Kolomana Sokola/Centre of Koloman Sokol, Liptovský Mikuláš, 27.1 – 12.3. 2006

– Umenie miesta/Art of place, Mestská galéria/Municipal Gallery, Rimavská Sobota, kurátorka/ curator: G. Garlatyová

2007 – Slovenská maľba 20. storočia zo zbierky SSG – námety a ich   zobrazenia/Slovak painting of the 20th century from the collection ofSSG-ideas and impressions, Stredoslovenská Galéria/Central Slovakian Gallery, Banská Bystrica, 2.8.2007- 9.9.2007, kurátorka/curator : Z.Spišiaková

– Bienále maľby ?/Biennialof painting?, Mestská galéria/Municipal Gallery, Rimavská Sobota,

Kurátorka/curator: G. Garlatyová, 19.12.2007- 15.2.2008

–  Interpretácia skutočnosti/Interpretation of the reality, Art 2007, Umenie 2007, Dom umenia/ House of Art, Bratislava, kurátorky/curators: X. Letrichová, D.

-Premostenie/The bridging, výst. Sieň SVÚ/HallSVU, Dostojevského rad 2, Bratislava,  9.- 26.5.2007, kurátorka/curator:  K. Szabó

– Umenie miesta/Art of place, Galéria Limes/GalleryLimes, Komárno , kurátorka/curator: G.Garlatyová

2008 -Aukcia súčasného umenia/Auction of contemporary art,  27.4. 2008, AUKCIA: Radisson SAS Carlton, Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava, 27.4. 2008 ,predaukčná výstava/Public Viewing: Bonjour, Apollo BC, Mlynské Nivy 45, Bratislava 20.4. – 26. 2008,Nadácia ART SK

2009 – PLOŠNÉ MIERYLand measures,výst. sieň SVU/Hall SVU Dostojevského rad 2, Bratislava,3.2 – 22. 2. 2009. Autori projektu/The authorsof the project: L.Jergušová-Vydarená, D.Velichová,kurátor/curator:.X.Lettrichová

– Bienale maľby II.?/Biennial ofPaintingII.?, ,Mestska galeria/Municipal Gallery Rimavská Sobota, kurátorka/curator:G. Garlatyova

– Umenie tolerancie/Art of tolerance,Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava – Čunovo, 14. 3. – 26. 4., 2009, kurátori/curators: J. N. Mészáros, D.Srnenská

2010 – 3. bienále voľného výtvarného umenia 2010, Biennale of Creative Visual Arts 2010, Dom umenia Bratislava, House of Art, kurátori/curators: D.Srnenská, R. Popelár

2011– Nulté roky, Od Priestoru po Beskida. Slovenské výtvarné umenie 1999 – 2011 v štyroch kurátorských pohľadoch/Zero years, from the Space after the Beskid. Slovak Fine Art1999 – 2011in four curatorial views.. Považská galéria umenia v Žiline, 14.9.- 23.10. 2011, kurátori/ curators: J.Čarný, G. Garlatyová, R. Gregor, M. Sikorová – Putišová,

-Nulté roky, Od Priestoru po Beskida. Slovenské výtvarné umenie 1999 – 2011 v štyroch kurátorských pohľadoch/Zeroyears, from the Space after the Beskid. Slovak Fine Art1999 – 2011 in four curatorial views.. Dom umenia/House of Art,8.12- 27.1. 2012 Bratislava. Kurátoricurators: J.Čarný, G. Garlatyová, R. Gregor, M. Sikorová – Putišová

-Bienále maľby III. ? / osemdesiate v maľbe vo vybratých modeloch: solitér / okruh – okraj / skupina expresivita a koncept v slovenskej maľbe 80 rokov /Biennial ofPaintingIII. ?/Eightieth in paintingin selected models: Solitaire/circuit-edge/expressiveness and group concept in Slovakian painting80s., Mestská galéria/Municipal Gallery, Rimavská Sobota, kurátorkaCurator: G. Garlatyová

2012 –  konkretisti.sk (hommage á Eduard Antal), 01.02. – 25.03.2012, GALÉRIA Z, Bratislava,Kurátorka/curator: X. Lettrichová

2014 – Abstraktná maľba a objekty/Abstract paintings and objects, 15.9.-19.9. 2014, galéria Art Capital, nám. SNP 13, Bratislava

2015 – Od obrazu k objektu/From image to object, 12.3.-12.4. 2015, Galéria Gagarinka/Gagarinka Gallery, Bratislava. Kurátorka/curator: J. Mrvová

– PFka pre Kolomana Sokola/ PF for Koloman Sokol, 13.3.-15.5. 2015, Rumansky Art Centre, Liptovský Mikuláš. Autorka projektu/The author of the project :Z. Gažíková

– ČERSTVÝ NÁKUP, Výstava zo zbierok galérie, FRESH PURCHASE, exhibition from the collections of galleries, Mestská galéria/Municipal Gallery, Rimavská Sobota, kurátorkaCurator: G. Garlatyová, 2 .9. – 17. 10. 2015

2016 – Maľba BB, Pedagógovia Katedry maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici/ BB painting, teachers Department of Painting of the Academy of Arts in Banská Bystrica,  Mestská galéria/Municipal Gallery, Rimavská Sobota, kurátorka/ curator: E. Kapsová, 17.6.2016-31.8.2016

 2017– Projected Area, Š. Balázs, K. Balúnová, M. Kudla, N. Okolicsányiová, Galéria v Caraffovej väznici, Gallery at the Caraffa Prison, Prešov, 16.2.-31.3.2017

– Sculpture and Objekt XXII., KK CZ/SK, Galéria Umelka/Umelka Gallery, Bratislava, 29.6.- 6.8.2017

2018

–  re-VÍZIA 20, Dom umenia Bratislava, House of Art Bratislava, kurátori/ curators: E. Kapsová, K. Rusnáková, A Vrbanová, 15.03.-15.04. 2018

– KONKRÉTNE LETO – Súčasné európske geometrické tendencie 6.6. – 29.7.2018, Bratislava, /CONCRETE SUMMER – Contemporary European Geometric Tendencies 6 June – 29 July 2018, Bratislava, Galéria Umelka,  kurátori/curators: V. Hulík, Zs. Dárdai.

– NAPRIEK-NAPRIEČ, Výstava pedagógov Katedry maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici, /Exhibition of Teachers of the Department of Painting of the Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Štiavnica, 12.10.- 1. 12. 2018,  Slovenské banské múzeum, Galéria J. Kollára, /Slovak Mining Museum, J. Kollára Gallery, Banská Štiavnica, 12.10.- 1. 12. 2018, kurátorka/ curator S. L. Čúzyová

2019

– Nákupy a dary, diela zo zbierkového fondu Mestskej galérie, Rimavská Sobota/ Shopping and gifts, works from the collection of the Municipal Gallery, Rimavská Sobota, 11. 3. – 30.4. 2019, Mestská galéria, Rimavská Sobota /Municipal Gallery, Rimavská Sobota, kurátorkaCurator: G. Garlatyová

– KONKRÉTNE LETO – Súčasné európske geometrické tendencie 26.6. 2019 – 21.7.2019, Bratislava, /CONCRETE SUMMER – Contemporary European Geometric  Tendencies 26 June – 21 July 2019, Bratislava, Galéria Umelka,  kurátor/curator: V. Hulík.

-NOWHERE NEAR. Výstava geometrickej maľby dvoch súčasných umelcov, Štefana Balázsa a Kataríny Balúnovej / An exhibition of geometric painting by two contemporary artists, Štefan Balázs and Katarína Balúnová. 27.9.-27.10. 2019, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola/ Andy Warhol Museum of Modern Art, Medzilaborce, kurátor/curator: M. Kudla

– 30 év a Szlovákiai Magyar Képzőművészetből/ 30 rokov z tvorby  maďarských výtvarníkov na Slovensku/ 30 years from the work of Hungarian artists in Slovakia, Galeria Limes, Komárno,23.8.- 23.9. 2019  Galéria Bašta, Košice, 201.11.-12.12.2019

2022

–  Najlepší slovenský obraz 2000 – 2022 vo výbere slovenských výtvarných teoretikov, galeristov a zberateľov/The best Slovak painting 2000 – 2022 as chosen by Slovak art theorists, gallerists and collectors, Galéria Slovenského rozhlasu, 21.9. – 27.1. 2023 Bratislava, kurátor/curator: I. Jančár