stefan-balazs

Stefan Balazs | artist

Stefan Balazs

Narodil sa 6. februára 1958 v Podbrezovej.

Štúdium:

1979 – 1985 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra maliarstva, (akademický maliar), Prof. E. Lehotská, akad. mal., Doc. F. Stoklas, akad. mal.

2000 – 2003 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra maliarstva, doktorandské štúdium, (Artis doctor, ArtD.), Prof. Rudolf Sikora, akad. mal.

2005 – habilitoval na docenta (Doc.), Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

Zamestnanie:

od roku 1995 – Katedra výtvarnej tvorby, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, odborný asistent do 2004

2004 – 2008 vedúci Katedry výtvarnej tvorby FHV Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici

od roku 2005 – docent KVT, FHV, UMB, Banská Bystrica

od roku 2008 – docent, Akadémia umení Banská Bystrica, vedie Ateliér kresby

od roku 2009 -11 – prodekan FVU Akadémia umení Banská Bystrica

Žije a tvorí v Rimavskej Sobote.