Individuálne výstavy v zahraničí


Individuálne výstavy domáce


Kolektívne výstavy v zahraničí


Kolektívne výstavy domáce


Účasť na tvorivých sympóziách a akciách